Vår faste møteplass

Vå r   f a s t e   m ø t e p l a s s
Foreningen har inngått avtale med Hysnes Velferdsbygg
(Velferden) om lån av lokaler. Velferdsbygget ble oppført i 1943
av den tyske okkupasjonsmakten og tjente helt frem til 2003
som sosialt samlingssted og kulturhus for de flere titusen
befal, sivile og vernepliktige som tjenestegjorde ved Hysnes fort
før virksomheten på Hysnes ble avviklet i 2003. I 2019 ble bygget
ervervet av lokale ildsjeler som har startet renovering av bygget,
samt organisert bygget som en ideell og frivillig virksomhet med
formål om å aktivere bygget til glede for frivillige foreninger/lag,
barn, unge og eldre. Byggets bruksareal er over 800 m2 og
inneholder:

 • Stor festsal med scene, lyd, lys og AV-midler inkl 200’’ storskjerm, plass til ca 100 (sittende) - 300 (stående) personer.
 • En profesjonell og avansert jaktskytesimulator planlegges
  installert i bygget i nær fremtid. I tillegg finns 2 biljardbord,
  2 bordtennisbord og mange ulike spill.
 • Møblerte kontorer inkl cowork space, printer, PC-utstyr
  trådløst fiber bredbånd. Kontormaskin kommer etter hvert.
 • Møterom komplett med AV-midler , plass til ca 40 personer
 • Kjøkken komplett med alt.
 • Bandøvingsrom og enkelt lydstudio, komplett med alt
  utstyr/alle instrumenter.
 • TV-stue, kiosk og bar.

Veteranforeningen disponerer hele bygget inkl alt utstyr på
avtalte dager/tidspunkt, inkl tilgang på kontor/møterom